2018-2019 Bilim Saati Etkinlikleri

Emergency and Disaster Medicine

Doç. Dr. Mehmet DOKUR “Emergency and Disaster Medicine” başlıklı bilimsel etkinliğinin “Disaster Medicine” oturumunda, 21 Haziran tarihinde, “Local planning  for Terror and Disaster” konulu kongre konuşması yaptı.


Acil Tıp Günleri

Bu günkü bilinen anlamıyla acil tıp ilk olarak 1960’larda başladı. Ayrı bir uzmanlık dalı olarak ilk defa ABD’de ortaya çıkarak tüm dünyaya yayıldı. 1966’da Amerikan Ulusal Bilimler Akademisi’nin yayınladığı Kazalarda Ölüm ve Sakatlıklar: Modern Toplumun İhmal Edilmiş Hastalığı yazısı çok ses getirdi, bu yazıda Vietnam’da yaralanan bir askerin New York’ta vurulan bir sivilden daha çok yaşama şansı olduğunundan bahsediliyordu. Bu yazıyla beraber acil tıp hizmetleri yeniden ele alındı ve otoyol güvenliği yasası çıktı. O zamana kadar acil servislerde branş hekimleri rotasyon şeklinde çalışıyor, çoğu zaman hemşirelerin yönettiği acil servislere davet usulünce geliyorlardı. Acil servisler personel ve ekipman bakımından yetersiz ve kontrolsüz birimlerdi. Branş hekimlerinin giderek kalabalıklaşmaya başlayan acil serviste çalışırken asli işlerini yapamaz hale gelmeleri ve birden fazla branşı ilgilendiren komplike vakaların artması sonucunda kendi branş bilgileri dahilinde hastaları sonlandıramadıklarının görülmesi üzerine ilk Acil Tıp Ana Bilim Dalı Cincinnati Üniversitesinde 1970’de kuruldu.

Türkiye’de acil tıbbın gelişimi gerçek anlamda 1990 yılında İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi’nin (DEÜ) daveti ile Türkiye’ye gelen ABD’li bir acil tıp uzmanı olan Dr. John Fowler’ın çalışmaya başlaması ile olmuştur. Dr. John Fowler’ın etkin çabaları sonucu, Dr. Yıldırım Aktuna’nın Sağlık Bakanı olduğu Süleyman Demirel Başbakanlığındaki Bakanlar Kurulu’nun 12 Nisan 1993 tarihli kararı, 30 Nisan 1993 tarih ve 21567 sayılı Resmi Gazete’de 93/4270 karar sayısı ile yayınlanmış ve İlk ve Acil Yardım adıyla bir ana dal kurulmuştur. (Aynı zamanda Türkiye’de “Acil Tıp Günü” olarak kutlanmaktadır.)

Acil Tıp Günü tüm dünyada 27 Mayıs’ta kutlanmaktadır. Biz de gerçekleştireceğimiz bu sempozyum ile gerek hastanemiz çalışanlarına, gerek üniversitedeki öğrencilerimize Acil Tıbbın gereği ve önemini göstermek ve anlatmak istemekteyiz.

Bu kapsamda ”Dünya Acil Tıp Günü”nde hem teorik anlatımların olduğu hem de pratik uygulamaların yapılacağı bir sempozyum düzenlemek istedik.

Sempozyumumuz “Ulusal Sempozyum” kapsamında değerlendirilebilecek özelliklere sahip olup (sözel ve poster bildiri gönderimi, katılımcı ve konuşmacı sayısı ve yetkinliği) ayrıca Avrupa Acil Tıp Derneği ile akreditasyon sağlanmıştır.

Avrupa Acil Derneği aktivite sayfası: https://emergencymedicine-day.org/emergency-medicine-symposium

Sempozyum sayfamız: http://aciltipsempozyumu.birunihastanesi.com.tr/


X