AKADEMİK - Biruni Üniversitesi

AKADEMİK

Adnan YÜKSEL
Prof. Dr. Adnan YÜKSEL
Rektör
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı
E-Posta: ayuksel@biruni.edu.tr
DOKTORA
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TIBBİ BİYOLOJİ VE GENETİK ANABİLİM DALI
TIPTA UZMANLIK
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
CERRAHPAŞA TIP FAKÜLTESİ DAHİLİ TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
CERRAHPAŞA TIP FAKÜLTESİ
LİSANS
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
TIP FAKÜLTESİ
ORCID 0000-0002-7275-8254


Alıntılar: 2641
h-endeksi: 25
i10-endeksi: 39

Mustafa SOLAK
Prof. Dr. Mustafa SOLAK
Rektör Yardımcısı/Tıbbi Genetik Anabilim Dalı Başkanı
Tıbbi Genetik Ana Bilim Dalı
E-Posta: msolak@biruni.edu.tr
DOKTORA
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ
TIP FAKÜLTESİ TIBBİ GENETİK ABD (SAL. BİL. ENST. TIBBI GENETİK) DOKTORA
LİSANS
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ
FEN FAKÜLTESİ BİYOLOJİ BÖLÜMÜ
 


Alıntılar: 2131
h-endeksi: 25
i10-endeksi: 49

Dilek Sema ARICI
Prof. Dr. Dilek Sema ARICI
Dekan
Tıbbi Patoloji Ana Bilim Dalı
E-Posta: darici@biruni.edu.tr
DOKTORA
MARMARA ÜNİVERSİTESİ
SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TIP EĞİTİMİ (DR)
TIPTA UZMANLIK
CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ
TIP FAKÜLTESİ CERRAHİ TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ
LİSANS
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ
TIP FAKÜLTESİ TIP PR.
ORCID 0000-0003-2104-1349


Alıntılar: 1323
h-endeksi: 20
i10-endeksi: 34

Esra KAYTAN SAĞLAM
Prof. Dr. Esra KAYTAN SAĞLAM
Dekan Yardımcısı/Ana Bilim Dalı Başkanı/ECFMG Official Coordinator
Radyasyon Onkolojisi Ana Bilim Dalı
E-Posta: ekaytan@biruni.edu.tr
TIPTA UZMANLIK
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ
LİSANS
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ İSTANBUL TIP PR.
ORCID 0000-0002-4034-1614


Alıntılar: 1521
h-endeksi: 20
i10-endeksi: 40

Bilge BAYRAKTAR
Doç. Dr. Bilge BAYRAKTAR
Dekan Yardımcısı
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı
E-Posta: bbayraktar@biruni.edu.tr
TIPTA UZMANLIK
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ
TIP FAKÜLTESİ DAHİLİ TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ
TIP FAKÜLTESİ DAHİLİ TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ
LİSANS
GAZİ ÜNİVERSİTESİ
TIP FAKÜLTESİ TIP PR.
ORCID 0000-0002-3594-1316


Alıntılar: 34
h-endeksi: 3
i10-endeksi: 2

Emel TORUN
Prof. Dr. Emel TORUN
Ana Bilim Dalı Başkanı
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı
E-Posta: etorun@biruni.edu.tr

Alıntılar:
h-endeksi:
i10-endeksi:

Seva ÖNER
Prof. Dr. Seva ÖNER
Ana Bilim Dalı Başkanı
Halk Sağlığı Ana Bilim Dalı
E-Posta: sevao@biruni.edu.tr
TIPTA UZMANLIK
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ
TIP FAKÜLTESİ DAHİLİ TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ
LİSANS
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ
TIP FAKÜLTESİ
ORCID 0000-0003-0295-6551


Alıntılar: 389
h-endeksi: 7
i10-endeksi: 4

Serdar Baki ALBAYRAK
Prof. Dr. Serdar Baki ALBAYRAK
Ana Bilim Dalı Başkanı
Beyin ve Sinir Cerrahisi Ana Bilim Dalı
E-Posta: serdar.albayrak@biruni.edu.tr
TIPTA UZMANLIK
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-TIP FAKÜLTESİ
BEYİN VE SİNİR CERRAHİSİ
LİSANS
MARMARA ÜNİVERSİTESİ
TIP FAKÜLTESİ
  -


Alıntılar: 1207
h-endeksi: 16
i10-endeksi: 18

Necdet DEMİR
Dr. Öğr. Üyesi Necdet DEMİR
Anabilim Dalı Başkanı
Ortopedi ve Travmatoloji Ana Bilim Dalı
E-Posta: ndemir@biruni.edu.tr
TIPTA UZMANLIK
BEZMİALEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ
ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ
LİSANS
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ
TIP FAKÜLTESİ
 


Alıntılar: 20
h-endeksi: 3
i10-endeksi:

Ayşe KAFKASLI
Prof. Dr. Ayşe KAFKASLI
Ana Bilim Dalı Başkanı
Kadın Hastalıkları ve Doğum Ana Bilim Dalı
E-Posta: akafkasli@biruni.edu.tr
TIPTA UZMANLIK
DİĞER (KURUMLAR , HASTANELER VB.)
KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM
LİSANS
ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ
TIP FAKÜLTESİ
 


Alıntılar:
h-endeksi:
i10-endeksi:

Barış NUHOĞLU*
Prof. Dr. Barış NUHOĞLU*
Ana Bilim Dalı Başkanı
Üroloji Ana Bilim Dalı
E-Posta: bnuhoglu@biruni.edu.tr
DOKTORA
ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ
TIP FAKÜLTESİ CERRAHİ TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ
TIPTA UZMANLIK
ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ
TIP FAKÜLTESİ CERRAHİ TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ/ÜROLOJİ
LİSANS
ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ
TIP FAKÜLTESİ
ORCID 0000-0001-8104-0853


Alıntılar:
h-endeksi:
i10-endeksi:

Mehmet İlke BÜGET
Prof. Dr. Mehmet İlke BÜGET
Ana Bilim Dalı Başkanı
Anesteziyoloji ve Reanimasyon Ana Bilim Dalı
E-Posta: mbuget@biruni.edu.tr
TIPTA UZMANLIK
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
ANEZTEZİYOLOJİ
LİSANS
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
TIP FAKÜLTESİ
 


Alıntılar:
h-endeksi:
i10-endeksi:

İlhan AKASLAN*
Dr. Öğr. Üyesi İlhan AKASLAN*
Ana Bilim Dalı Başkanı
Göğüs Cerrahisi Ana Bilim Dalı
E-Posta: iakaslan@biruni.edu.tr
UZMANLIK-İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-TIP FAKÜLTESİ
GÖĞÜS CERRAHİSİ
LİSANS
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ CERRAHPAŞA TIP FAKÜLTESİ
TIP FAKÜLTESİ
 


Alıntılar:
h-endeksi:
i10-endeksi:

Esma İNAN YÜKSEL
Dr. Öğr. Üyesi Esma İNAN YÜKSEL
Ana Bilim Dalı Başkanı
Deri ve Zührevi Hastalıkları Ana Bilim Dalı
E-Posta: esmayuksel@biruni.edu.tr
DERİ VE ZÜHREVİ HASTALIKLARI
İSTANBUL EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ
TIPTA UZMANLIK
LİSANS
ANKARA ÜNİVERSİTESİ
TIP FAKÜLTESİ
 


Alıntılar: 192
h-endeksi: 9
i10-endeksi: 7

Memet Yusuf ÇELİK
Prof. Dr. Memet Yusuf ÇELİK
Ana Bilim Dalı Başkanı
Biyoistatistik ve Tıp Bilişimi Ana Bilim Dalı
E-Posta: ycelik@biruni.edu.tr
DOKTORA
DİCLE ÜNİVERSİTESİ
TIP FAKÜLTESİ TEMEL TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ
EGE ÜNİVERSİTESİ - YÜKSEK LİSANS

LİSANS
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ

 


Alıntılar: 6679
h-endeksi: 40
i10-endeksi: 137

Müzeyyen MAMAL TORUN
Prof. Dr. Müzeyyen MAMAL TORUN
Ana Bilim Dalı Başkanı
Tıbbi Mikrobiyoloji Ana Bilim Dalı
E-Posta: mtorun@biruni.edu.tr
DOKTORA
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ CERRAHPAŞA TIP FAKÜLTESİ
MİKROBİYOLOJİ VE KLİNİK MİKROBİYOLOJİ
TIPTA UZMANLIK
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ CERRAHPAŞA TIP FAKÜLTESİ
MİKROBİYOLOJİ VE KLİNİK MİKROBİYOLOJİ
LİSANS
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ

ORCID 0000-0002-5843-5803


Alıntılar: 974
h-endeksi: 18
i10-endeksi: 29

Hatice Nil SARI
Prof. Dr. Hatice Nil SARI
Ana Bilim Dalı Başkanı
Tıp Tarihi ve Etik Ana Bilim Dalı
E-Posta: hsari@biruni.edu.tr
DOKTORA
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ TEMEL TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ
LİSANS
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
EDEBİYAT FAKÜLTESİ PSİKOLOJİ BÖLÜMÜ
 


Alıntılar:
h-endeksi:
i10-endeksi:

Mehmet DOKUR
Doç. Dr. Mehmet DOKUR
Ana Bilim Dalı Başkanı
Acil Tıp ve İlk Yardım Ana Bilim Dalı
E-Posta: mdokur@biruni.edu.tr
TIPTA UZMANLIK
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ
TIP FAKÜLTESİ DAHİLİ TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ
LİSANS
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ
TIP FAKÜLTESİ
ORCID 0000-0003-2119-3801


Alıntılar: 607
h-endeksi: 14
i10-endeksi: 18

Yasemin Müşteri OLTULU
Prof. Dr. Yasemin Müşteri OLTULU
Ana Bilim Dalı Başkanı
Tıbbi Biyoloji Ana Bilim Dalı
E-Posta: yoltulu@biruni.edu.tr
DOKTORA
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
AZİZ SANCAR DENEYSEL TIP ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ MOLEKÜLER TIP ANABİLİM DALI
LİSANS
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ
FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ BİYOLOJİ BÖLÜMÜ
CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ - YÜKSEK LİSANS TEZLİ
FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ BİYOLOJİ
 


Alıntılar: 379
h-endeksi: 9
i10-endeksi: 9

Emel BAŞAR
Prof. Dr. Emel BAŞAR
Ana Bilim Dalı Başkanı
Göz Hastalıkları Ana Bilim Dalı
E-Posta: ebasar@biruni.edu.tr
TIPTA UZMANLIK
ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ
TIP FAKÜLTESİ
 


Alıntılar:
h-endeksi:
i10-endeksi:

Fatih AKOVA
Doç. Dr. Fatih AKOVA
Ana Bilim Dalı Başkanı
Çocuk Cerrahisi Ana Bilim Dalı
E-Posta: fatihakova@biruni.edu.tr
TIPTA UZMANLIK
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
CERRAHPAŞA TIP FAKÜLTESİ CERRAHİ TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ
LİSANS
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
CERRAHPAŞA TIP FAKÜLTESİ
ORCID 0000-0003-2435-9563


Alıntılar: 119
h-endeksi: 4
i10-endeksi: 3

İbrahim Yılmaz BAŞAR
Prof. Dr. İbrahim Yılmaz BAŞAR
Ana Bilim Dalı Başkanı
Genel Cerrahi Ana Bilim Dalı
E-Posta: ibasar@biruni.edu.tr
TIPTA UZMANLIK
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ- İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ
GENEL CERRAHİ ABD
LİSANS
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
CERRAHPAŞA TIP FAKÜLTESİ
 


Alıntılar:
h-endeksi:
i10-endeksi:

Ayten KADANALI
Prof. Dr. Ayten KADANALI
Anabilim Dalı Başkanı
Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Ana Bilim Dalı
E-Posta: akadanali@biruni.edu.tr
TIPTA UZMANLIK
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ
TIP FAKÜLTESİ DAHİLİ TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ
LİSANS
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ İSTANBUL TIP PR.
ORCID 0000-0002-3176-2126


Alıntılar: 2232
h-endeksi: 25
i10-endeksi: 46

Okay ABACI
Prof. Dr. Okay ABACI
Ana Bilim Dalı Başkanı
Kardiyoloji Ana Bilim Dalı
E-Posta: oabaci@biruni.edu.tr
TIPTA UZMANLIK
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
KARDİYOLOJİ ENSTİTÜSÜ KARDİYOLOJİ (DR)
LİSANS
ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ
TIP FAKÜLTESİ TIP PR.
 


Alıntılar: 728
h-endeksi: 15
i10-endeksi: 27

Duygu DÜŞMEZ APA
Prof. Dr. Duygu DÜŞMEZ APA
Ana Bilim Dalı Başkanı
Tıbbi Patoloji Ana Bilim Dalı
E-Posta: dapa@biruni.edu.tr
TIPTA UZMANLIK
MARMARA ÜNİVERSİTESİ
TIP FAKÜLTESİ CERRAHİ TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ
LİSANS
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ
TIP FAKÜLTESİ
 


Alıntılar: 1350
h-endeksi: 20
i10-endeksi: 34

Abdullah ÖZKARDEŞ
Doç. Dr. Abdullah ÖZKARDEŞ
Ana Bilim Dalı Başkanı
Nöroloji Ana Bilim Dalı
E-Posta: aozkardes@biruni.edu.tr
TIPTA UZMANLIK
NÖROLOJİ
LİSANS
GATA
TIP FAKÜLTESİ
 


Alıntılar: 240
h-endeksi: 8
i10-endeksi: 6

Sultan TURAN EROĞLU
Dr. Öğr. Üyesi Sultan TURAN EROĞLU
Ana Bilim Dalı Başkanı
Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı
E-Posta: seroglu@biruni.edu.tr
TIPTA UZMANLIK
Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi

LİSANS
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ
TIP FAKÜLTESİ
 


Alıntılar:
h-endeksi:
i10-endeksi:

Umut ZEREYAK
Dr. Öğr. Üyesi Umut ZEREYAK
Ana Bilim Dalı Başkanı
Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ana Bilim Dalı
E-Posta: uzereyak@biruni.edu.tr
TIPTA UZMANLIK
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ
TIP FAKÜLTESİ CERRAHİ TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ
LİSANS
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ
TIP FAKÜLTESİ TIP PR.
CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ
GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ HEYKEL BÖLÜMÜ
ORCID 0000-0002-9904-6521


Alıntılar: 6
h-endeksi: 1
i10-endeksi:

Umut ÖĞÜŞLÜ
Dr. Öğr. Üyesi Umut ÖĞÜŞLÜ
Radyoloji Ana Bilim Dalı
E-Posta: uoguslu@biruni.edu.tr

Alıntılar:
h-endeksi:
i10-endeksi:

Yıldırım Mehmet RAMAZANOĞLU
Dr. Öğr. Üyesi Yıldırım Mehmet RAMAZANOĞLU
Rektör Danışmanı
Nöroloji Ana Bilim Dalı
E-Posta: yramazanoglu@biruni.edu.tr
TIPTA UZMANLIK
Universitaet Bern (University of Bern) / Lozan Üniversitesi
ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI / NÖROLOJİ
LİSANS
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
TIP FAKÜLTESİ
ORCID 0000-0002-6099-1948


Alıntılar:
h-endeksi:
i10-endeksi:

Erol KISMET
Prof. Dr. Erol KISMET
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı
E-Posta: ekismet@biruni.edu.tr
TIPTA UZMANLIK
GÜLHANE ASKERİ TIP AKADEMİSİ
ASKERİ TIP FAKÜLTESİ DAHİLİ TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ
GÜLHANE ASKERİ TIP AKADEMİSİ - YANDAL
ASKERİ TIP FAKÜLTESİ
LİSANS
GÜLHANE ASKERİ TIP AKADEMİSİ
ASKERİ TIP FAKÜLTESİ
 


Alıntılar:
h-endeksi:
i10-endeksi:

Türker KARANCI
Dr. Öğr. Üyesi Türker KARANCI
Beyin ve Sinir Cerrahisi Ana Bilim Dalı
E-Posta: tkaranci@biruni.edu.tr
TIPTA UZMANLIK
DİĞER (KURUMLAR , HASTANELER VB.) İstanbul Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi
BEYİN VE SİNİR CERRAHİSİ
LİSANS
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ
TIP FAKÜLTESİ
 


Alıntılar: 11
h-endeksi: 1
i10-endeksi:

Melih ÜÇER
Doç. Dr. Melih ÜÇER
Beyin ve Sinir Cerrahisi Ana Bilim Dalı
E-Posta: mucer@biruni.edu.tr
TIPTA UZMANLIK
DİĞER (KURUMLAR , HASTANELER VB.)
İstanbul Bakırköy Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh Sağlığı Ve Sinir Hastalıklari Eğitim Ve Araştırma Hastanesi
LİSANS
MERSİN ÜNİVERSİTESİ
TIP FAKÜLTESİ
 


Alıntılar: 120
h-endeksi: 6
i10-endeksi: 2

Şölen HİMMETOĞLU
Prof. Dr. Şölen HİMMETOĞLU
Ana Bilim Dalı Başkanı
Tıbbi Biyokimya Ana Bilim Dalı
E-Posta: shimmetoglu@biruni.edu.tr
DOKTORA
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
CERRAHPAŞA TIP FAKÜLTESİ
LİSANS
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
CERRAHPAŞA TIP FAKÜLTESİ
 


Alıntılar: 392
h-endeksi: 11
i10-endeksi: 13

Ahmet BELCE
Prof. Dr. Ahmet BELCE
Tıbbi Biyokimya Ana Bilim Dalı
E-Posta: abelce@biruni.edu.tr
DOKTORA
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ

TIPTA UZMANLIK
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA
CERRAHPAŞA TIP FAKÜLTESİ TEMEL TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ
LİSANS
EGE ÜNİVERSİTESİ
FEN FAKÜLTESİ BİYOKİMYA BÖLÜMÜ
ORCID 0000-0002-1228-7999


Alıntılar: 1234
h-endeksi: 18
i10-endeksi: 26

Özkan ONUK
Doç. Dr. Özkan ONUK
Üroloji Ana Bilim Dalı
E-Posta: @biruni.edu.tr

Alıntılar: 205
h-endeksi: 8
i10-endeksi: 7

Hasan Fevzi BATIREL
Prof. Dr. Hasan Fevzi BATIREL
Göğüs Cerrahisi Ana Bilim Dalı
E-Posta: hbatirel@biruni.edu.tr
TIPTA UZMANLIK
Harvard University
GÖĞÜS CERRAHİSİ CLINICAL FELLOWSHIP
LİSANS
MARMARA ÜNİVERSİTESİ
TIP FAKÜLTESİ TIP PR. (İNGİLİZCE)
ORCID 0000-0002-9349-7022


Alıntılar:
h-endeksi:
i10-endeksi:

Sabri AYDIN
Prof. Dr. Sabri AYDIN
Beyin ve Sinir Cerrahisi Ana Bilim Dalı
E-Posta: sabria@biruni.edu.tr
TIPTA UZMANLIK
DİĞER (KURUMLAR , HASTANELER VB.)
LİSANS
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
TIP FAKÜLTESİ
 


Alıntılar: 8019
h-endeksi: 45
i10-endeksi: 168

Kamuran Cumhur DEĞER
Prof. Dr. Kamuran Cumhur DEĞER
Genel Cerrahi Ana Bilim Dalı
E-Posta: kdeger@biruni.edu.tr
LİSANS
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
TIP FAKÜLTESİ
 


Alıntılar:
h-endeksi:
i10-endeksi:

Kamil Özdil
Prof. Dr. Kamil Özdil
Ana Bilim Dalı Başkanı
İç Hastalıkları Ana Bilim Dalı
E-Posta: kozdil@biruni.edu.tr
TIPTA UZMANLIK
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ
İÇ HASTALIKLARI
LİSANS
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ
TIP FAKÜLTESİ
 


Alıntılar:
h-endeksi:
i10-endeksi:

Ayşe ARALAŞMAK
Prof. Dr. Ayşe ARALAŞMAK
Radyoloji Ana Bilim Dalı
E-Posta: ayse.aralasmak@biruni.edu.tr
TIPTA UZMANLIK
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
RADYODİAGNOSTİK
LİSANS
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
TIP FAKÜLTESİ
 


Alıntılar: 181
h-endeksi: 7
i10-endeksi: 7

Sabri TEKİN
Prof. Dr. Sabri TEKİN
Genel Cerrahi Ana Bilim Dalı
E-Posta: stekin@biruni.edu.tr
TIPTA UZMANLIK
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
GENEL CERRAHİ
LİSANS
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
TIP FAKÜLTESİ
 


Alıntılar:
h-endeksi:
i10-endeksi:

Faik ORUÇOĞLU
Prof. Dr. Faik ORUÇOĞLU
Göz Hastalıkları Ana Bilim Dalı
E-Posta: forucoglu@biruni.edu.tr
TIPTA UZMANLIK
MARMARA ÜNİVERSİTESİ
GÖZ HASTALIKLARI
LİSANS
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ
TIP FAKÜLTESİ
 


Alıntılar: 894
h-endeksi: 16
i10-endeksi: 19

Peykan TÜRKÇÜOĞLU
Prof. Dr. Peykan TÜRKÇÜOĞLU
Göz Hastalıkları Ana Bilim Dalı
E-Posta: pturkcuoglu@biruni.edu.tr

Alıntılar:
h-endeksi:
i10-endeksi:

Tolga AKMAN
Prof. Dr. Tolga AKMAN

E-Posta: @biruni.edu.tr

Alıntılar: 3666
h-endeksi: 33
i10-endeksi: 50

Gülen BÜLBÜL DOĞUSOY
Prof. Dr. Gülen BÜLBÜL DOĞUSOY
Genel Cerrahi Ana Bilim Dalı
E-Posta: gdogusoy@biruni.edu.tr
TIPTA UZMANLIK
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ CERRAHPAŞA
TIBBİ PATOLOJİ
LİSANS
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ CERRAHPAŞA
TIP FAKÜLTESİ
 


Alıntılar:
h-endeksi:
i10-endeksi:

Fatih CERAN
Dr. Öğr. Üyesi Fatih CERAN
Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ana Bilim Dalı
E-Posta: fceran@biruni.edu.tr
TIPTA UZMANLIK
DİĞER (KURUMLAR , HASTANELER VB.)
PLASTİK, REKONSTRÜKTİF VE ESTETİK CERRAHİ
LİSANS
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ
TIP FAKÜLTESİ
 


Alıntılar: 82
h-endeksi: 6
i10-endeksi: 3

Mehmet  Emin Cem YILDIRIM
Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Emin Cem YILDIRIM
Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ana Bilim Dalı
E-Posta: eminy@biruni.edu.tr
TIPTA UZMANLIK
NECMETTIN ERBAKAN ÜNIVERSITESI MERAM TIP FAKÜLTESI
PLASTIK REKONSTRÜKTIF VE ESTETIK CERRAHI
LİSANS
MERSİN ÜNİVERSİTESİ
TIP FAKÜLTESİ
 


Alıntılar: 153
h-endeksi: 7
i10-endeksi: 4

Aytül ÇORBACIOĞLU ESMER
Prof. Dr. Aytül ÇORBACIOĞLU ESMER
Kadın Hastalıkları ve Doğum Ana Bilim Dalı
E-Posta: aesmer@biruni.edu.tr
TIPTA UZMANLIK
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ - YANDAL
TIP FAKÜLTESİ
LİSANS
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
CERRAHPAŞA TIP FAKÜLTESİ CERRAHPAŞA TIP PR. (İNGİLİZCE)
 


Alıntılar: 800
h-endeksi: 14
i10-endeksi: 27

Nazmiye Özlem HARMANKAYA
Prof. Dr. Nazmiye Özlem HARMANKAYA
İç Hastalıkları Ana Bilim Dalı
E-Posta: nharmankaya@biruni.edu.tr
TIPTA UZMANLIK
ŞİŞLİ ETFAL EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ
İÇ HASTALIKLARI
ŞİŞLİ ETFAL EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ-NEFROLOJİ (YANDAL)
LİSANS
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ CERRAHPAŞA TIP FAKÜLTESİ
TIP FAKÜLTESİ
ORCID ORCID 0000-0002-0907-1126


Alıntılar: 788
h-endeksi: 16
i10-endeksi: 22

Murat UĞURLUCAN
Prof. Dr. Murat UĞURLUCAN
Ana Bilim Dalı Başkanı
Kalp ve Damar Cerrahisi Ana Bilim Dalı
E-Posta: mugurlucan@biruni.edu.tr

Alıntılar:
h-endeksi:
i10-endeksi: