UYGULAMA ve Staj Bölümü - Biruni Üniversitesi

UYGULAMA ve Staj Bölümü

    UYGULAMA ve Staj Bölümü


    Üniversitemizin eğitim müfredatının temel ilkeleri arasında; öncelikli sağlık sorunları zemininde planlanan öğrenci merkezli, bilgisayar ve gelişen teknolojiyle paralel olarak mesleki uygulamaları sistematik işleyen, yeni gelişen alanlarla ilgili zengin seçmeli derslerle desteklenmiş, bilgi ve beceriyi nesnel yöntemlerle ölçen ve değerlendiren, ekip çalışmasını temel alan, bilimsel, yenilikçi ve araştırmacı yaklaşımlarla çalışan, hasta haklarına önem veren ve topluma örnek olan hekimlerin yetişmesini sağlayan bir eğitim programı olması yer almaktadır.

    Tıp Fakültesi’nde eğitim süresi altı yıldır. Program dahilinde teorik dersler, alan çalışmaları, mesleki beceri dersleri, multidisipliner konuların yanı sıra, koruyucu hekimlik ve sağlık problemleri hakkında eğitimler verilecek ve PDÖ uygulamaları ile genom, anatomi, fizyoloji, biyokimya, mikrobiyoloji, histoloji ve patoloji, tıbbi biyoloji, tıbbi beceri ve simülasyon laboratuvarlarında öğrencilere ilgili ders konularında pratik yapma imkanı sunulacaktır. Ayrıca öğrencilerimiz daha okul hayatında iken uluslararası bilimsel çalışmalara katılma imkanı bulabilecekler ve mezuniyetinden önce en az 1 adet uluslararası bilimsel makalede yer alabileceklerdir. Öğrencilerimiz, klinik stajı ve intörnlük eğitimlerini üniversite hastanemizde yapabileceklerdir.

    Öğrencilerimiz, isterlerse Erasmus, Farabi ve Mevlana Programları’ndan yararlanarak eğitimlerinin bir kısmını yurt dışında sürdürebilecek ayrıca deneysel ve bilimsel çalışmalara katılabilme imkânına sahip olabileceklerdir. Sadece bizim Üniversitemize özel olarak yaptığımız işbirliği kapsamında dünyanın önde gelen Tıp Fakültelerinden olan ve ABD nin Houston şehrinde bulunan “Baylor College of Medicine” ile yakın ortak çalışmalarımız olacaktır. Böylece öğrencilerimiz dünya ile yarışabilir bir konuma gelecek ve sadece ülkemizde değil tüm dünyada alanında en iyilerden olabilme imkanına kavuşabilecektir.

    Hedefimiz dünyadaki bilimsel ve teknolojik gelişmelere paralel olarak genom çalışmalarını pratik hayatında kullanabilen yeni nesil hekimleri yetiştirmektir.


Son güncelleme tarihi 5 Ekim 2023 Per., saat 16:07