Projeler ve Araştırmalar - Biruni Üniversitesi

Projeler ve Araştırmalar

  Projeler ve Araştırmalar


  S. No Başvuru Sahibi Fonlayan Kurum Proje Adı Araştırmacılar Danışmanı
  1 Şevval ERDÜN TÜBİTAK Telomer Uzunluğunun Pankreas Kanseri Evrelemesiyle Olan İlişkisinin Değerlendirilmesi Şevval ERDÜN
  Prof. Dr. Dilek Sema Arıcı
  Prof. Dr. Dilek Sema Arıcı
  2 Dilara KIRCA TÜBİTAK Et-B Reseptörü İle Et-1 Proteini Arasındaki İlişkinin Pankreatik Tümör Patogenezine Etkisinin Değerlendirilmesi Dilara KIRCA
  Prof. Dr. Dilek Sema Arıcı
  Prof. Dr. Dilek Sema Arıcı
  3 Berra TOKATLIOĞLU TÜBİTAK Pankreas Kanserinde Eı24 Geninin Apoptoz-Otifaji Yolakları Üzerindeki Etkisinin Değerlendirilmesi Berra TOKATLIOĞLU
  Prof. Dr. Dilek Sema Arıcı
  Prof. Dr. Dilek Sema Arıcı
  4 Nefise Bükülmez TÜBİTAK Et-3 Protein Ekspresyonunun Pankreas Kanseri İle İlişkisinin Değerlendirilmesi Nefise Bükülmez
  Prof. Dr. Dilek Sema Arıcı
  Prof. Dr. Dilek Sema Arıcı
  5 Esma Bodur TÜBİTAK Ağızda Eriyebilen Probiyotik Tabletlerin Gingival Fibroblast Hücrelerinin Üzerine Olası Etkisilerinin Proliferasyon ve Sitotoksisite Yönünden İncelenmesi RAMA SAKBANI (Tıp Öğrenci)
  NİSA SARIÇINAR (Tıp Öğrenci)
  ZEHRA KEY (Tıp Öğrenci)
  Dr. Öğr. Üyesi Tuğba ELGÜN
  6 Mizgin BAYSAL TÜBİTAK Metabolik Sendromlu Bireylerde IL-37 Seviyesinin Araştırılması NAZLI BATMAZ (Tıp Öğrenci)
  ZEYNEP IŞIL TOPGÜL(Tıp Öğrenci) NAZLICAN YILDIZ(Tıp Öğrenci)
  Dr. Öğr. Üyesi Tuğba ELGÜN
  7 Ceren ERİTİR TÜBİTAK Petroselinum crispum, Ceratonia siliqu ve Foeniculum vulgare Ekstraktlarının Dental Pulpa Kök Hücreleri ve Gingival Fibroblast Hücreleri Üzerine Etkisinin Sitotoksisite Yönünden İncelenmesi RÜMEYSA DURU(Tıp Öğrenci)
  HAYRUNİSA ŞAHBAZ (Tıp Öğrenci) NUMAN ALAGÖZ (Tıp Öğrenci)
  Dr. Öğr. Üyesi Tuğba ELGÜN
  8 Betül Gökboya (Yürütücü) TÜBİTAK Sitrülin İlişkili Metabolik Yolakların Analizi İçin Yapay Zeka Geliştirilmesi Prof. Dr. Yusuf Çelik,
  Dr.Öğr.Üyesi Tuğba Saraç,
  Tuba Saraç
  Öğr. Gör. Ayşe Akgül Işık
  9 Berra Dünya TÜBİTAK Tiroid folikül hücre kültüründe ZED1227 inhibitörünün T4 hormon düzeylerine etkisinin araştırılması Berra Dünya Doç. Dr. Nazlı Ece ORDUERİ
  10 Burcu Korkmaz TÜBİTAK Metforminin, kıl folikülü organoid kültüründe adezyon protein regülasyonu üzerine etkisinin araştırılması Burcu Korkmaz Doç. Dr. Nazlı Ece ORDUERİ
  11 Zeynep Defne Gürbüz TÜBİTAK miRNA-21 susturulmuş/knock-down edilmiş MCF-7 meme kanseri hücrelerinde otofaji bağımlı ilaca karşı direnç oluşumunun CDK12/13 inhibitörü olan THZ531 ile inhibisyonunun araştırılması Zeynep Defne Gürbüz Doç. Dr. Nazlı Ece ORDUERİ
  12 Öğr. Gör. Aslıhan Şeyda DOĞAN TÜBİTAK Üniversite öğrencilerinin ilaç kullanım durumları ile
  akılcı antibiyotik kullanımına yönelik bilgi düzeylerinin ve tutumlarının değerlendirilmesi.
  Öğr. Gör. Aslıhan Şeyda DOĞAN
  13 Doç. Dr. Nazlı Ece ORDUERİ 1001 – Araştırma Helicobacter pylori Enfeksiyonu ve Helicobacter pylori
  Aracılı Mide Kanserinin Tedavisinde Yeni Bir Yaklamışım
  Doç. Dr. Nazlı Ece ORDUERİ
  14 Doç. Dr. Nazlı Ece ORDUERİ Uluslararası Kutanöz Leishmaniasis Tedavisinde Naftalan içeren fonksiyonel yara örtülerinin geliştirilmesi ve terapötik etkilerinin Türkiye’de ve Azerbaycan’da incelenmesi Doç. Dr. Nazlı Ece ORDUERİ
  15 Doç. Dr. Nazlı Ece ORDUERİ Uluslararası Kan Testis Bariyer Bütünlüğü In Vitro Model çalışması ile Meforminin Araştırması için lab on a chip geliştrilmesi Doç. Dr. Nazlı Ece ORDUERİ
  16 Doç. Dr. Nazlı Ece ORDUERİ Uluslararası Reserach and Innıvation actions supporting the implementation of the Mission on Cancer (HORIZON-MISS-2023-CANCER-01) Doç. Dr. Nazlı Ece ORDUERİ
  17 Doç. Dr. Nazlı Ece ORDUERİ KOSGEB İleri Girişimcilik. Doç. Dr. Nazlı Ece ORDUERİ
  18 Dr. Öğr. Üyesi Sibel Demirci Delipınar Biruni Üni. BAP Wistar Sıçanlarda Dekstran Sülfat Sodyum  ile Oluşturulan Deneysel Kolit Modelinde Plantagoovata Psyllium Lifi (Karnıyarık Otu, Psylliaceae)’nin Etkilerinin Histolojik ve İmmünohistokimyasal Olarak İncelenmesi. Can Haktan Kıyıer                              Zeynep Sena Savran                          Harun Bulut Dr. Öğr. Üyesi Sibel Demirci Delipınar
  19 Dr. Öğr. Üyesi Sibel Demirci Delipınar TÜBİTAK Sprague Dawley Sıçanlarda, Ribosiklib Kaynaklı Sindirim Sistemi Organları ve Karaciğer Hasarında, Plantago ovata Psyllium Lifi (Karnıyarık Otu, Psylliaceae)’nin Koruyucu Etkilerinin Histolojik ve İmmünohistokimyasal Olarak İncelenmesi. Zehra Nisa Safran                   Harun Bulut Dr. Öğr. Üyesi Sibel Demirci Delipınar
  20 Dr. Öğr. Üyesi TÜRKAN KOYUNCUOĞLU TÜBİTAK Pentilentetrazol (PTZ) ile epileptik nöbet oluşturulan sıçanlarda apigenin’in olası antiepileptik, antioksidan özellikleri ile anksiyete düzeyi ve kognitif fonksiyon üzerine etkileri DİLARA ALTINTAŞ, TÜRKAN KOYUNCUOĞLU Dr. Öğr. Üyesi TÜRKAN KOYUNCUOĞLU
  21 Dr. Öğr. Üyesi TÜRKAN KOYUNCUOĞLU TÜBİTAK Yenidoğan sıçanlarda antibiyotik tedavisi ve probiyotik kullanımının çocukluk çağında mikrobiyota, kognitif fonksiyonlar ve davranış
  üzerine etkileri
  BEYZANUR ALBAY,RAMA DVİDAR, BÜŞRA YOLCU, İLAYDA GEÇEN, TÜRKAN KOYUNCUOĞLU Dr. Öğr. Üyesi TÜRKAN KOYUNCUOĞLU
  22 Dr. Öğr. Üyesi TÜRKAN KOYUNCUOĞLU TÜSEB Pentilentetrazol (PTZ) ile epileptik nöbet oluşturulan sıçanlarda ACY738’in olası antiepileptik, antioksidan özellikleri ile anksiyete düzeyi ve kognitif fonksiyon üzerine etkileri AIHEMAITI ZILALAN, ASUDE ŞULE ERDAL,TÜRKAN KOYUNCUOĞLU Dr. Öğr. Üyesi TÜRKAN KOYUNCUOĞLU
  23 Prof. Dr. Berna Terzioğlu Bebitoğlu Medeniyet Üniv. Safra kanalı bağlama yöntemi ile oluşturulan karaciğer fibrozuna ve beyin hasarına karşı Rubus sanctus meyve ekstresinin olası koruyucu etkinliğinin araştırılması ELİF OĞUZ,  ÖZKAN KAM, TÜRKAN KOYUNCUOĞLU Prof. Dr. Berna Terzioğlu Bebitoğlu
  24 Dr. Öğr. Üyesi TÜRKAN KOYUNCUOĞLU Biruni Üniv. Omurilik Yaralanması Modelinde Mildronatın Olası Nöroprotektif Etkisinin İncelenmesi PINAR KURU BEKTAŞOĞLU, BERRAK YEĞEN, BANU AYDIN, YİĞİT HAKAN KARPUZ, NECİM ŞAHİN,TÜRKAN KOYUNCUOĞLU Dr. Öğr. Üyesi TÜRKAN KOYUNCUOĞLU
  25 Dr. Öğr. Üyesi TÜRKAN KOYUNCUOĞLU TÜBİTAK Nesfatin-1’in hipoksik-iskemik beyin hasarı oluşturulmuş yenidoğan sıçanlarda antioksidan, nöroprotektif etkileri ile gastrointestinal motilite üzerindeki etkilerinin araştırılması BERRAK YEĞEN, YİĞİT HAKAN KARPUZ, NECİM ŞAHİN ,TÜRKAN KOYUNCUOĞLU Dr. Öğr. Üyesi TÜRKAN KOYUNCUOĞLU
  26 Dr. Öğr. Üyesi TÜRKAN KOYUNCUOĞLU Biruni Üniv. Sıçanlarda oluşturulan omurilik hasarı modelinde dekspantenolün olası nöroprotektif etkisinin incelenmesi PINAR KURU BEKTAŞOĞLU, BERRAK YEĞEN, BANU AYDIN, YİĞİT HAKAN KARPUZ, NECİM ŞAHİN,TÜRKAN KOYUNCUOĞLU Dr. Öğr. Üyesi TÜRKAN KOYUNCUOĞLU
  27 Elanur Göllü TÜBİTAK Probiyotik olarak kullanılan Saccharomyce boulardii’nin patojen bakteriler üzerine antimikrobiyal ve C vitamini ile sinerjistik etkisinin araştırılması Elanur Göllü                                    Elif Sude Akyazıcı Dr. Öğr. Üyesi Yağmur Ekenoğlu Merdan
  28 Lokman TUNCA  (Yürütücü)
  Tuğba ELGÜN (Danışman)
  Tubitak Probiyotik Tabletlerin Dental Pulpa Kök Hücre (DPSCs)Proliferasyonu Üzerine Etkisinin Araştırılması Lokman TUNCA  (Yürütücü) Tuğba ELGÜN (Danışman)
  29 Tuğba ELGÜN (Yürütücü)
  Yasemin Müşteri Oltulu (Danışman)
  TUSEB Prenatal dönemde fetal RhD tipinin saptanmasına yönelik tarama kiti geliştirilmesi Tuğba ELGÜN (Yürütücü) Yasemin Müşteri Oltulu (Danışman)
  30 Tuğba ELGÜN (Yürütücü)
  Pınar ATA (Danışman)
  Tubitak Prenatal Tanıya Yönelik cffDNA İzolasyon Metodu Geliştirilmesi Yasemin MÜŞTERİ OLTULU
  31 Burçin ERKAL (Yürütücü)
  Tuğba ELGÜN (Araştırmacı))
  Tubitak Multipl Skleroz Hastalığında miRNA Biyobelirteçlerinin in siliko ve
  in vitro Yöntemlerle Araştırılması
  Burçin ERKAL
  Şenay VURAL
  Tuğba ELGÜN
  32 Umut AĞYÜZ (Yürütücü)
  Tuğba ELGÜN (Danışman)
  Yasemin Müşteri Oltulu (Danışman)
  KOSGEB Enzim bağlantılı İmmünoassayler için tampon çözeltileri ve COVID-19 ELISA kiti geliştirilmesi Tuğba ELGÜN (Danışman)
  Yasemin Müşteri Oltulu (Danışman)
  Umut AĞYÜZ (Yürütücü)
  33 Enver ÇIRACI (Yürütücü)
  Tuğba ELGÜN (Araştırmcı)
  Tubitak Gestasyonel Diyabetes Mellitus Sürecinde Plazma IL-10, IL-17A, IL-21 ve IL-33
  Sitokin Seviyelerinin Araştırılması
  Tuğba ELGÜN (Araştırmcı) Enver ÇIRACI
  Tuğba ELGÜN
  Asiye GÖK YURTTAŞ
  34 TUBA SARAÇ (Yürütücü)
  Tuğba ELGÜN (Danışman)
  TUSEB Polikistik over sendromu tanısına yönelik kullanılabilecek muhtemel biyobelirteçlerin biyoinformatik analizler ile belirlenmesi ve valide edilmesi TUBA SARAÇ (Yürütücü) Tuba  ELGÜN
  Yasemin MÜŞTERİ OLTULU
  35 Tuğba ELGÜN (Danışman)
  Esma Bodur (Yürütücü)
  TÜBİTAK Ağızda Eriyebilen Probiyotik Tabletlerin Gingival Fibroblast
  Hücrelerinin Üzerine Olası Etkisilerinin Proliferasyon ve Sitotoksisite
  Yönünden İncelenmesi
  RAMA SAKBANI (Tıp Öğrenci)
  NİSA SARIÇINAR (Tıp Öğrenci)
  ZEHRA KEY (Tıp Öğrenci)
  Tuğba ELGÜN
  36 Tuğba ELGÜN (Danışman)
  Mizgin BAYSAL (Yürütücü)
  TÜBİTAK Metabolik Sendromlu Bireylerde IL-37 Seviyesinin Araştırılması NAZLI BATMAZ (Tıp Öğrenci)
  ZEYNEP IŞIL TOPGÜL(Tıp Öğrenci)
  NAZLICAN YILDIZ(Tıp Öğrenci)
  Tuğba ELGÜN
  37 Tuğba ELGÜN (Danışman)
  Ceren ERİTİR  (Yürütücü)
  TÜBİTAK Petroselinum crispum, Ceratonia siliqu ve Foeniculum vulgare
  Ekstraktlarının Dental Pulpa Kök Hücreleri ve Gingival Fibroblast
  Hücreleri Üzerine Etkisinin Sitotoksisite Yönünden İncelenmesi
  Ceren ERİTİR  (Yürütücü) RÜMEYSA DURU(Tıp Öğrenci)
  HAYRUNİSA ŞAHBAZ (Tıp Öğrenci)
  NUMAN ALAGÖZ (Tıp Öğrenci)
  38 Can Haktan Kıyıer TÜBİTAK Yetişkin Multipl Skleroz Hastalarında Tedavi Etkinliğinin Nöronal Farklılaşma, Hasar Ve Demiyelinizan Protein Ekspresyonları Düzeyinde Araştırılması Can Haktan Kıyıer
  Dr. Öğr. Üyesi Güven Yenmiş
  Dr. Öğr. Üyesi Güven Yenmiş
  39 Beyza Nur Ülker TÜBİTAK Pediatrik Multipl Skleroz Hastalarında Tedavi Etkinliğinin Nöronal Farklılaşma, Hasar Ve Demiyelinizan Protein Ekspresyonları Düzeyinde Araştırılması Beyza Nur Ülker
  Dr. Öğr. Üyesi Güven Yenmiş
  Dr. Öğr. Üyesi Güven Yenmiş
  40 Ayşe Serra Ersoy TÜBİTAK Semptomatik Covid-19 Hastalık Sınıflandırılmasında Dna Hasar Farklılıklarının Değerlendirilmesi Ayşe Serra Ersoy
  Dr. Öğr. Üyesi Güven Yenmiş
  Dr. Öğr. Üyesi Güven Yenmiş
  41 Mehmet Emir Çor TÜBİTAK Tlr2 Ve Tlr4 Varyasyonlarının Covıd-19 Hastalık Şiddetine Olan Etkisinin Araştırılması Mehmet Emir Çor
  Dr. Öğr. Üyesi Güven Yenmiş
  Dr. Öğr. Üyesi Güven Yenmiş
  42 Zehra Agırtmış TÜBİTAK COVID-19’un ACE-2 ve CD-147 reseptörlerinin ekspresyon farklılığına bağlı hastalık şiddetine olan etkisinin
  değerlendirilmesi
  Zehra Ağırtmış
  Dr. Öğr. Üyesi Güven Yenmiş
  Dr. Öğr. Üyesi Güven Yenmiş
  43 Betül Çoban TÜBİTAK Antisens Oligonükleotidler İle Ekzon Atlamada CAPN3 Protein Aktivitesinin İn Vitro Ortamda Artırılması Betül Çoban
  Dr. Öğr. Üyesi Güven Yenmiş
  Dr. Öğr. Üyesi Güven Yenmiş
  44 Ayşe Polat TÜBİTAK Antisens Oligonükleotidler İle 10. ve 11 Ekzonu Atlayarak CAPN3 Protein Aktivitesinin İn Vitro Ortamda Arttırılması Betül Çoban
  Dr. Öğr. Üyesi Güven Yenmiş
  Dr. Öğr. Üyesi Güven Yenmiş
  45 Zehra Başol TÜBİTAK TLR2 ve TLR9 genleri varyasyonlarının pankreas kanseri ile ilişkisinin Zehra Başol
  Dr. Öğr. Üyesi Güven Yenmiş
  Dr. Öğr. Üyesi Güven Yenmiş
  46 Sezin Gedik TÜBİTAK değerlendirilmesi Sezin Gedik
  Dr. Öğr. Üyesi Güven Yenmiş
  Dr. Öğr. Üyesi Güven Yenmiş

Son güncelleme tarihi 5 Ekim 2023 Per., saat 16:09