Vizyon & Misyon - Biruni Üniversitesi

Vizyon & Misyon

  Vizyon & Misyon


  Vizyon

  KEŞFETMEK, ÖĞRETMEK ve İYİLEŞTİRMEK  esasına dayalı;

  Ülkemizde ve Dünya’da örnek bir akademik ünite olarak, bilimsel araştırmalarla evrensel bilgi birikimine katkıda bulunmak,

  Toplumu daha sağlıklı kılabilmek için üretilecek sağlık politikalarında etkin biçimde rol alan, bilimsel ve etik değerlere bağlı, araştırmacı ve nitelikli hizmet anlayışına sahip hekimler yetiştirmek,

  Tıp alanında dünya çapında örnek alınabilecek liderler yetiştirmek,

  Ülkemizde temel, klinik ve cerrahi tıp alanındaki çalışmalara öncülük etmektir.

  Misyon

  Eğitim, sağlık hizmetleri ve bilimsel araştırma alanında öncülük yapmak,

  Çağdaş teknolojiyi kullanan, ürettiği eğitim-öğretim ve araştırma ürünleriyle modern tıbba destek sunmak,

  Bilgiyi paylaşan, dünyadaki bilimsel çalışmaları yakından takip eden ve bunlara katkıda bulunarak yeni teknolojileri ülkemizde ilk defa uygulamak,

  En son gelişmeleri dünya ile eş zamanlı olarak hastalara sunarak Türkiye ve Dünya’da model oluşturan ve referans gösterilen bir fakülte olmaktır.