Dekanın Mesajı - Biruni Üniversitesi

Dekanın Mesajı

  Dekanın Mesajı


  Prof. Dr. Dilek Sema ARICI

  İnsan hayatını doğrudan etkileyen bir meslek olması nedeniyle Tıp fakültelerinde eğitime çok önem verilmesi gerekmektedir. Tıp Fakültesi mezunlarının kendine güvenen, yetkin hekimler olarak sağlık hizmeti sunabilmeleri,  tıpta uzmanlık sınavlarında başarılı olabilmeleri ancak nitelikli eğitim almaları ile mümkündür. Tıp Fakültesi mezununda olması gereken yetkinlik ve yeterlikler ancak güçlü, farklı eğitim yöntemlerin kullanıldığı eğitim-öğretim müfredatı ile mümkündür. Biruni Üniversitesi Tıp Fakültesi olarak hedefimiz ülkemize nitelikli birinci basamak sağlık hizmeti sunan, tıpta uzmanlık sınavlarında başarılı, seçtikleri alanda yetkin ve nitelikli uzmanlar olarak mesleklerini icra eden, bilimsellik düzeyi yüksek araştırmalarda etkin rol alan hekimler yetiştirmektir. Bu amaçla yola çıkmış Tıp Fakültemizde Türkçe ve İngilizce Tıp bölümleri yer almaktadır. Eğitim- Öğretim müfredatımızda öğrenci odaklı eğitimlerin de yer aldığı, öğrencilerimizin derse hazırlanarak katılmasına imkân veren Biruni Eğitim Metodu (BirDeHa-BirBilginOl) uygulamasının yanı sıra, Probleme Dayalı Öğrenme (PDÖ) ve İyi Hekimlik Uygulamaları (İHU) ile zenginleştirilmiş Entegre Tıp Eğitimi Modeli uygulanmaktadır.

  Tıp Fakültemizde ders programları, 2014-Ulusal Çekirdek Eğitim Programına uygun olarak hazırlanmıştır. Eğitim –Öğretim programı, Dekan, Sınıf Koordinatörleri, Tıp Eğitimi Ana Bilim Dalı ve Fakülte Öğrenci Temsilcisinden oluşan Müfredat Komisyonu tarafından oluşturulmaktadır. Birinci sınıfta öğrencilerimiz aldıkları hücre bilimleri ve tıbbi bilimlere giriş ile iletişim becerileri derslerinin yanı sıra, üniversite hastanelerimizin polikliniklerinde ve ameliyathanelerinde gözlemci olarak bulunmakta, hasta ve hastane ile tanışmaktadırlar. İkinci sınıfta organ sistemleri, yoğun laboratuvar uygulamaları ile; Üçüncü sınıfta klinik bilimler dersi ile birlikte “Proje Dersi” verilmektedir. Dördüncü ve beşinci sınıflarda klinik stajlar, teorik dersler ve 3-5 kişilik küçük gruplarla hasta başı uygulamaları şeklinde Üniversitemiz hastanesinde yapılmaktadır. Altıncı sınıf ise “intörnlük”, birebir hasta takibinin yapıldığı dönemdir.

  Sosyal sorumluluk bilinciyle Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ile anlaşması bulunan Üniversite Hastanelerimiz, sunduğu hizmetlerle kısa sürede fark oluşturmuş, tercih edilen bir merkez haline gelmiştir. Tıp Fakültesi öğrencilerimiz de klinik eğitimlerini yetkin akademisyenlerimizin gözetiminde bu hastanelerimizde gerçekleştirmektedir.

  Fakültemizde öğrencilerimizin uluslararası öğrenci değişim programları ile uluslararası tecrübe kazanmaları da sağlanmaktadır. Ayrıca, mezuniyet sonrası eğitimlerine yönelik, ülkemizde uzmanlık yapmayı planlayan öğrencilerimiz için TUS, ABD’de uzmanlık yapmak isteyen öğrencilerimiz için USMLE-ECFMG hazırlık kursları düzenlenmektedir.

  Biruni  Üniversitesi Tıp Fakültesi olarak hedefimiz, günümüz ve geleceğin Türkiye’sine insan ilişkileri çok iyi, analiz sentez yeteneği gelişmiş, bilgi, beceri, tutumu  en üst düzeylerde, bilimsel çalışmalarla da başarıya ulaşmış güvenilir, yetkin, yeterli başarılı, hekimler yetiştirmektir.